Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Φορέας Πρόσκλησης Διαρθρωτικό Ταμείο Αριθμ. Πρόσκλησης Έναρξη Λήξη Κατάσταση Τίτλος Πρόσκλησης Προϋπολογισμός Συνημμένο Αρχείο
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ05 10/3/2016 30/11/2023 Ενεργή Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 3.617.840,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΚΤ ΠΕΛ04 10/3/2016 30/11/2023 Ενεργή Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.248.249,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΚΤ EKT – 03 24/8/2016 30-Οκτ-15 Ανενεργή Πρόσκληση με κωδ: EKT – 03 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 για την δράση "Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες" 500.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΚΤ EKT – 02 24/8/2016 30/9/2015 Ανενεργή Πρόσκληση με κωδ: EKT – 02 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020" -Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας 150.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΚΤ EKT – 01 24/8/2016 30/09/2015 Ανενεργή Πρόσκληση με κωδ: EKT – 01 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 σχετικά με την "Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ)" 3.000.000,00 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης