Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Φορέας Πρόσκλησης Διαρθρωτικό Ταμείο Αριθμ. Πρόσκλησης Έναρξη Λήξη Κατάσταση Τίτλος Πρόσκλησης Προϋπολογισμός Συνημμένο Αρχείο
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ10 15/4/2016 31/12/2023 Ενεργή Δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2.200.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΚΤ ΠΕΛ09 1/4/2016 20/4/2016 Ενεργή Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 251.250,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΚΤ ΠΕΛ08 1/4/2016 20/4/2016 Ανενεργή Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε Καλαμάτα και Κόρινθο 380.360,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΚΤ ΠΕΛ07 1/4/2016 20/4/2016 Ανενεργή Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας στην Πελοπόννησο 583.061,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ06 4/4/2016 30/11/2023 Ενεργή Παρακολούθηση και διαχείριση των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 420.000,00 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης