Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΔΑ Πελοποννήσου
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο E-MAIL
Σκούρας Αναστάσιος Προιστάμενος  Ε.Δ.Α. 2713-601 346 tasskou@mou.gr
ΜΟΝΑΔΑ   Α:  Προγραμματισμού & Αξιολόγησης
Κούτρης Παναγιώτης Προιστάμενος Μονάδας Α΄ 2713-601 378 panakout@mou.gr
Ξύγκου Ματίνα Στέλεχος Μονάδας Α΄ 2713-601 387 sxygou@mou.gr
Παπαηλιού Ελένη Στέλεχος Μονάδας Α΄ 2713-601 376 epapailiou@mou.gr
Τουρλούκη Κυριακή Στέλεχος Μονάδας Α΄ 2713-601 349 ktourlouki@mou.gr 
ΜΟΝΑΔΑ   Β:  Διαχείρισης & Παρακολούθησης
Αλεξάνδρου Αγγελική Προιστάμενος Μονάδας Β΄ 2713-601 377 aalexandrou@mou.gr
Αλεξανδρή Ιωάννα Στέλεχος Μονάδας Β΄ 2713-601 306 ialexandri@mou.gr
Βήχας Κώστας Στέλεχος Μονάδας Β΄ 2713-601 389 kvihas@mou.gr
Δημητρακόπουλος Δημήτρης Στέλεχος Μονάδας Β΄ 2713-601 383 dimidimi@mou.gr
Κουτσούρη Γιώτα Στέλεχος Μονάδας Β΄ 2713-601 385 ykoutsouri@mou.gr
Κοκοσιούλης Χρήστος Στέλεχος Μονάδας Β΄ 2713-601 388 chkokosioulis@mou.gr
Λαμπροπούλου Ιωάννα Στέλεχος Μονάδας B΄ 2713-601 380 ilampropoulou@mou.gr
Μπεντεβής Νικόλαος Στέλεχος Μονάδας B΄ 2713-601 390 nbedevis@mou.gr
Ντουβή Κατερίνα Στέλεχος Μονάδας Β΄ 2713-601 386 ndouvi@mou.gr
Σπυριδάκος  Ιωάννης Στέλεχος Μονάδας B΄ 2713-601 344 ispiridakos@mou.gr
ΜΟΝΑΔΑ  Γ: Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Ψαράκης Αντώνης Προιστάμενος Μονάδας Γ΄ 2713-601 348 apsarakis@mou.gr
Καερμπέρης Κωνσταντίνος Στέλεχος Μονάδας Γ΄ 2713-601 310 kkarberis@mou.gr
Κοκοσιούλης Χάρης Στέλεχος Μονάδας Γ΄ 2713-601 384 xkokosioulis@mou.gr
Μοίρας  Κώστας Στέλεχος Μονάδας Γ΄ 2713-601 345 kmiras@mou.gr
Τσιάντης Φίλλιπος Στέλεχος Μονάδας Γ ΄ 2713-601 382 ftsiantis@mou.gr   
ΜΟΝΑΔΑ  Δ: Οργάνωσης – Υποστήριξης
Μπούσγας Γιώργος Προιστάμενος Μονάδας Δ΄ 2713-601 354 geormpou@mou.gr
Γιαννοπούλου Λουκία Στέλεχος Μονάδας Δ΄ 2713-601 381 lgiannopoulou@mou.gr
Φιλοπούλου Μαριάννα Στέλεχος Μονάδας Δ΄ 2713-601 379 marifilo@mou.gr
Γραμματεία Ε.Δ.Α.
Δούρου  Δήμητρα 2713-601 302  
Καραμάνη Δήμητρα 2713-601 301  
ΦΑΞ 2710-234 711


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης