Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Οργανόγραμμα Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου 2007 2013
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Τατούλης Πέτρος

Προϊστάμενος Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής:

Σκούρας Αναστάσιος

ΜΟΝΑΔΑ Α΄: ΜΟΝΑΔΑ Β΄: ΜΟΝΑΔΑ Γ΄: ΜΟΝΑΔΑ Δ΄:
Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Παρακολούθησης & Διαχείρισης Πράξεων Επιτόπιων Επαληθεύσεων Οργάνωσης & Υποστήριξης
Προϊστάμενος:

Κούτρης Παναγιώτης

Προϊστάμενος:

Αλεξάνδρου Αγγελική

Προϊστάμενος:

Ψαράκης Αντώνιος

Προϊστάμενος:

Μπούσγας Γεώργιος

Στελέχη Στελέχη Στελέχη Στελέχη
1.  Ξύγκου Ματίνα

2.  Παπαηλιού Ελένη

3. Τουρλούκη Κυριακή

 

 

 

1. Αλεξανδρή Ιωάννα

2. Βήχας Κωνσταντίνος

3. Δημητρακόπουλος Δημήτρης

4. Κοκοσιούλης Χρήστος

5. Κουτσούρη Γιώτα

6. Λαμπροπούλου Ιωάννα

7. Μπεντεβής Νικόλαος

8. Ντουβή Κατερίνα

9. Σπυριδάκος  Ιωάννης

1. Καρμπέρης Κωνσταντίνος

2. Κοκοσιούλης Χαράλαμπος

3. Μοίρας Κωνσταντίνος

4. Τσιάντης Φίλιππος

 

1. Γιαννοπούλου Λουκία

2. Κουτσούρη Γιώτα

3. Φιλοπούλου Μαριάννα

 Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης