Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πρόσκληση για «Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας- Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνει την δημοσίευση Πρόσκλησης για «Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας- Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι».

Η πρόσκληση αφορά σε έργα βελτίωσης-αναβάθμισης σημαντικών οδικών αξόνων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας τα οποία συμβάλουν στον ειδικό στόχο 4.1.1: Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών περιοχών της Περιφέρειας με το κύριο οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες. Προβλέπεται η λειτουργική αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός σημαντικών οδικών αξόνων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας προκειμένου να συνδεθούν οι εσωτερικές παραγωγικές και τουριστικές ζώνες της Περιφέρειας με τα ΔΕΔ – Μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 7η Ιουλίου  2017.

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης