Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πρόσκληση για «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνει την δημοσίευση Πρόσκλησης για «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

Η πρόσκληση αφορά σε έργα με στόχο την αναβάθμιση υποδομών της προσχολικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες, όπως καταγράφονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η δράση περιλαμβάνει έργα υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας όπου αποδεδειγμένα προκύπτει ανάγκη ενίσχυσης υφιστάμενων υποδομών.

Χρηματοδοτούνται κτιριακές υποδομές, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας τους που απαιτείται.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 20η Ιουνίου  2017.

Σχετικά Αρχεία

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης