Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πρόσκληση για «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνει την δημοσίευση Πρόσκλησης για «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».

Η πρόσκληση αφορά σε έργα κτιριακών υποδομών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών της  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες, όπως καταγράφονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Μέσω της δράσης χρηματοδοτούνται έργα υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

συμπεριλαμβανομένων και Τεχνικών – Επαγγελματικών Λυκείων, όπου αποδεδειγμένα προκύπτει ανάγκη ενίσχυσης υφιστάμενων υποδομών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 7η Ιουνίου  2017.

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης