Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Πελοποννήσου –
Ημερομηνία λήξης : 24/04/2017

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνει την δημοσίευση Πρόσκλησης προς τις αστικές αρχές του Δήμου Καλαμάτας και Δήμου Ναυπλιέων και Άργους Μυκηνών ως σύμπραξη, για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων από τις Αστικές Αρχές είναι η 24η Απριλίου 2017.

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στον συνημμένο «Οδηγό για το σχεδιασμό και την υποβολή Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης καθώς και των παρατημάτων του» , ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Πρόσκλησης.

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης