Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η συγκεκριμένη προδημοσίευση αφορά αποκλειστικά στους παρακάτω τομείς οι οποίοι και αναδείχθηκαν μέσα από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (RIS3) : α) Αγροδιατροφικός τομέας – τρόφιμα – ποτά β) Παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών γ) Logistics – εφοδιαστική αλυσίδα

Συνημμένα αρχεία:

 

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης