Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014 – 2020»

Σας προσκαλούμε σε ημερίδα ενημέρωσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014 – 2020 που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28-12-2016 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας , στην Τρίπολη Αρκαδίας και ώρα 10:00 π.μ..

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων της περιφέρειας Πελοποννήσου για τις δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων και έργων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020. Κατά την ημερίδα θα παρουσιασθεί:

1. H πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος έως σήμερα

2. Οι τρέχουσες προσκλήσεις καθώς και οι αναμενόμενες με βάση την εξειδίκευση που πραγματοποιήθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης

3. Ενημέρωση για τη πορεία υλοποίησης της RIS Πελοποννήσου

Με τη βεβαιότητα ότι η ενεργή παρουσία σας θα συμβάλλει θετικά στη διεξαγωγή της ημερίδας , παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης