Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Ένταξη της Πράξης «Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελ/σου – ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002282 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Η ΕΥΔ Πελοποννήσου ανακοινώνει την ένταξη της Πράξης «Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελ/σου – ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002282 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», με προϋπολογισμό  10.000,00 €.

Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει τις δαπάνες μετακίνησης των υπαλλήλων της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για επαφές, ενημερώσεις, συναντήσεις εργασίας, ελέγχους που σχετίζονται με την υλοποίηση και την παρακολούθηση του Προγράμματος στους άξονες προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Σχετικό αρχείο:

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης