Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001491 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Η ΕΥΔ Πελοποννήσου ανακοινώνει την ένταξη της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001491 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», με προϋπολογισμό  638.206,60 €.

Το έργο αφορά στην ανέγερση παιδικού – βρεφονηπιακού σταθμού στην πόλη της Πύλου, στο Δήμο Πύλου – Νέστορος. Το κτήριο θα διαμορφωθεί σε 2 επίπεδα, με ξεχωριστές εισόδους. Το συνολικό εμβαδόν του σταθμού θα είναι 791,40 m2 . Η κατασκευή είναι ειδικά μελετημένη και σχεδιασμένη σύμφωνα με προδιαγραφές διημέρευσης και φιλοξενίας νηπίων, ως προς το κτιριολογικό πρόγραμμα, τη διάρθρωση των χώρων, τη χρήση υλικών και τους κανόνες ασφαλείας. Επιπλέον διαμορφώνεται κατάλληλα ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου ώστε να εξυπηρετήσει όλες τις λειτουργίες παιχνιδιού και διαλείμματος των νηπίων σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Σχετικό αρχείο:

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης