«Υποβολή πρότασης Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο του ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: -

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 06/09/2018

Λήξη: 31/12/2018

Κατάσταση: Ανενεργή

Προϋπολογισμός: 12.100.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2019-02-08T11:45:39+00:00