Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4.3.4 / ΕΥΔΠ_92

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 18/9/2017

Λήξη: 31/10/2017

Κατάσταση: Ανενεργή

Προϋπολογισμός: 4.100.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2018-09-21T17:36:01+00:00