«Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ8

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 29/03/2019

Λήξη: 26/07/2019

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 125.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2019-08-05T16:44:37+00:00