«Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ9

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 29/03/2019

Λήξη: 27/09/2019

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 2.300.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2019-08-05T16:49:23+00:00