«Βελτίωση, ανάδειξη, αναβάθμιση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΟΧΕ2 / αα ΟΠΣ:4213

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 29/04/2020

Λήξη: 30/09/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 1.075.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-08-03T14:18:42+00:00