«Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ05

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 10/03/2016

Λήξη: 30/11/2023

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 4.417.840,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2019-02-06T11:11:13+00:00