Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ04

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 10/3/2016

Λήξη: 30/11/2023

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 1.461.569,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-01-21T14:08:56+00:00