«Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ80, Α/Α ΟΠΣ: 4126

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 20/02/2020

Λήξη: 04/09/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 800.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-07-29T15:14:11+00:00