«Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)»

Διαρθρωτικό Ταμείο: EKT

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ86, Α/Α ΟΠΣ: 4175

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 19/02/2020

Λήξη: 28/08/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-07-24T13:38:45+00:00