Πρόσκληση με κωδ: ΠΕΛ11 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ11

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 21/6/2016

Λήξη: 30/11/2016

Κατάσταση: Ανενεργή

Προϋπολογισμός: 6.400.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2018-09-21T17:35:27+00:00