Πρόσκληση με κωδ: EKT – 03 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 για την δράση «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: EKT – 03

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 24/8/2016

Λήξη: 30/10/2015

Κατάσταση: Ανενεργή

Προϋπολογισμός: 500.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2017-10-24T16:37:28+00:00