Πρόσκληση με κωδ: EKT – 02 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020″ -Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: EKT – 02

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 24/8/2016

Λήξη: 30/9/2015

Κατάσταση: Ανενεργή

Προϋπολογισμός: 150.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2017-10-24T18:20:14+00:00