Πρόσκληση με κωδ: EKT – 01 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 σχετικά με την «Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ)»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: EKT – 01

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 24/8/2016

Λήξη: 30/9/2015

Κατάσταση: Ανενεργή

Προϋπολογισμός: 3.000.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2017-10-24T18:23:08+00:00