Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ78

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 20/12/2019

Λήξη: 02/03/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-02-13T14:42:14+00:00