«Πλέγμα αναπλάσεων στο ιστορικό κέντρο και στην παραλιακή ζώνη Καλαμάτας»