«Πλέγμα αναπλάσεων στο ιστορικό κέντρο και στην παραλιακή ζώνη Καλαμάτας»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΒΑΑ1

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 05/11/2018

Λήξη: 31/12/2018

Κατάσταση: Ανενεργή

Προϋπολογισμός: 3.665.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2019-04-11T14:10:19+00:00