«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ69 | ΟΠΣ:3683

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 15/05/2019

Λήξη: 26/07/2019

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 3.100.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2019-07-15T15:00:22+00:00