«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ / ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ68

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 06/05/2019

Λήξη: 23/08/2019

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 3.500.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2019-08-09T14:49:08+00:00