Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ- Τμηματοποιημένα /νέα έργα με συμβασιοποιημένη τουλάχιστον μία κύρια εργολαβία

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΣ3

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 13/9/2017

Λήξη: 13/11/2017

Κατάσταση: Ανενεργή

Προϋπολογισμός: 8.200.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2018-09-21T17:38:52+00:00