«Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας-οδική ασφάλεια»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ103 / αα ΟΠΣ:4746

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 01/02/2021

Λήξη: 15/04/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 750.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2021-01-28T12:42:45+00:00