Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας- Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ29

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 7/4/2017

Λήξη: 17/7/2017

Κατάσταση: Ανενεργή

Προϋπολογισμός: 7.000.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2018-09-21T17:24:36+00:00