«Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ62

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 10/01/2019

Λήξη: 10/05/2019

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 25.000.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2019-05-06T12:03:47+00:00