Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας στην Πελοπόννησο

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ07

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 1/4/2016

Λήξη: 20/4/2016

Κατάσταση: Ανενεργή

Προϋπολογισμός: 583.061,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2017-10-24T17:16:21+00:00