«Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ59

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 29/11/2018

Λήξη: 30/06/2019

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 9.286.226,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2019-05-10T14:25:25+00:00