«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Β΄ΦΑΣΗ)»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ56 - Α/Α ΟΠΣ: 3308

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 24/09/2018

Λήξη: 21/05/2019

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 669.600,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2019-04-25T13:45:02+00:00