«Κατασκευή / βελτίωση υποδομών άθλησης»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΟΧΕ1 / αα ΟΠΣ:4194

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 29/04/2020

Λήξη: 30/09/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 1.925.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-08-03T13:42:38+00:00