«Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ67

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 04/04/2019

Λήξη: 25/04/2019

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 4.000.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2019-04-04T15:16:23+00:00