«Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων»

Διαρθρωτικό Ταμείο: EKT

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ10

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 30/07/2019

Λήξη: 31/10/2019

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 1.400.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2019-09-16T18:43:54+00:00