«Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χωρών πολιτιστικής κληρονομίας (μουσειακές και πολιτιστικές υποδομές)»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ85 / αα ΟΠΣ:4150

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 05/02/2020

Λήξη: 10/7/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 1.100.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-03-12T17:41:05+00:00