«Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ84 / αα ΟΠΣ:4136

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 05/02/2020

Λήξη: 10/7/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 7.900.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-03-12T17:29:55+00:00