«Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της φυσική κληρονομιάς»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΟΧΕ4/ αα ΟΠΣ:4223

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 29/04/2020

Λήξη: 30/09/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 700.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-08-03T14:33:53+00:00