Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: -

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 19/4/2018

Λήξη: 10/7/2018

Κατάσταση: Ανενεργή

Προϋπολογισμός: 500.000,00 €

↓ Συχνές Ερωτήσεις

< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2018-09-21T16:56:48+00:00