«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΚΕ-ΠΕΛ-06

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 08/10/2020

Λήξη: 03/11/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 30.000.000,00 €

↓ Συχνές Ερωτήσεις

< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-10-16T12:36:01+00:00