«Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ79, Α/Α ΟΠΣ: 4075

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 22/01/2020

Λήξη: 03/06/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 3.800.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-03-27T17:29:54+00:00