«Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον Ρομά, (επιδότηση ενοικίου στέγασης)»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕKT

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ81 / αα ΟΠΣ:4077

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 14/02/2020

Λήξη: 31/07/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 1.290.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-03-18T13:55:02+00:00