«Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων Δήμου Ανατολικής Μάνης»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΟΧΕ3/ αα ΟΠΣ:4221

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 29/04/2020

Λήξη: 30/09/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 2.010.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-08-03T15:10:37+00:00