«Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται στρατηγικές ΒΑΑ»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΠΕΛ57

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 20/12/2018

Λήξη: 23/05/2019

Κατάσταση: Ανενεργή

Προϋπολογισμός: 8.500.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2019-07-12T15:38:36+00:00