«Αναβάθμιση Οικιστικού περιβάλλοντος Δήμου Δυτικής Μάνης»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΟΧΕ5/ αα ΟΠΣ:4225

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 29/04/2020

Λήξη: 01/03/2021

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 625.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-12-29T13:09:50+00:00