«Αναβάθμιση Οικιστικού περιβάλλοντος Δήμου Δυτικής Μάνης»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΟΧΕ5/ αα ΟΠΣ:4225

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 29/04/2020

Λήξη: 30/09/2020

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός: 625.000,00 €


< Επιστροφή στις προσκλήσεις

2020-08-03T14:53:32+00:00